SAL7387, Act: V°351.1 (605 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°351.1  
Act
Date: 1494-03-06

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Want pauwel danens als man ende mo(m)boir/
jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) sroed(en) zijnd(er) huysvr(ouwe) geleydt/
zijnde nae des(er) stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) tot alle(n) den goeden beyde have ende erve/
meest(er) jasp(er)s [wile(n)] absoloens ende [vacat]/
zijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair die gelege(n) zijn in des(er)/
stadt oft bynne(n) der vryheyt der selver hem/
met janne berain vorste(r) van des(er) stadt alle/
de selve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende/
de voirs(creven) wed(uwe) dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n/
inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden Ald(aer) hij op hede(n) als ten v(er)streken(en)/
daige niet gecomp(ar)eert en es noch niet van/
hue(r) wegen ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) pauwels comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe verre dat de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij cleernissen des voirs(creven) vorst(er)s/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge gesciet te/
zijne gewese(n) hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en)/
datme(n) den selven geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goed(en)/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es in scampno m(ar)tii vi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus