SAL7387, Act: V°351.2-R°352.1 (605 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°351.2-R°352.1  
Act
Date: 1494-03-06

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Want arndt hanckarts als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
tot alle(n) den genen beyde have ende erve/
willems de hane soe wair die gelegen zijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n)/
/ allen officie(re)n alle deselve goede behoirl(ijc) heeft/
doen leve(re)n ende den selve(n) willem(me) ende pete(re)n/
de kempene(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alhier/
inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyde oft zij hen d(aer) tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet geco(m)p(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n/
wegen ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) des/
voirs(creven) arndts comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft/
bij resc(ri)pte cornel(is) sols meyers van ov(er)ijssche/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach besceydinge gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende d(er) scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydd(en) vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven/
en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno m(ar)tii vi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus