SAL7387, Act: V°370.2 (638 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°370.2  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) wout(er) van calcken voir hem ende zijnen/
medepleg(er)s kinde(re)n pet(er)s wijlen van calcken vande(n)/
naebedde ter eenre ende cornelis van calcken voir/
hem ende zijne(n) medepleg(er)s kinde(re)n desselfs wijlen/
peters vanden voirbedde ter ande(r) zijden hebben den/
dach van rechte op heden tusschen hen dienen(de) inde/
banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) geco(n)tinueert/
ende uutgestelt op hope van peyse tot des tweeste/
dijssendaigs nae beloken(en) paesschen naistcomen(de) om/
alsdan te diene(n) gelijc dien op heden gedient soude/
hebben cor(am) cav(er)chon zande m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus