SAL7387, Act: V°370.3-R°371.1 (637 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°370.3-R°371.1  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Want jan pynnock natuerlijck die nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
/ scepen(en) brieven van loeven(en) comen ende geleydt tot allen/
den goeden beyde have ende erve m(ar)grieten danus weduwe/
wouters wijlen van haenwijck soe wair die gelegen zijn/
hem met brieven van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van wiltsele oft zijnen stadhoude(r) alle de selve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende der selv(er) weduwen dach/
van rechte alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) oft zij hem d(aer)tegen hadde willen/
oppone(re)n bescheyden Aldair zij niet gecompareert en/
is noch nyemant van hue(re)n wegen ende de voirs(creven)/
geleydde compare(re)nde trecht voirt versocht heeft/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij/
rappoirte jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
behoirlijck gesciet te zijne vonneslijck gewijst hebben/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en (com)p(ar)eerde/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den zelven geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) voirs(creven) beleyde scepen(en)/
brieven ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir/
scepen(en) comen is in scampno martii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus