SAL7387, Act: V°373.2 (642 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°373.2  
Act
Date: 1494-03-17

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) willem van breetzijp en(de) m(ar)griete wasscharts/
hebben geloeft ind(ivisim) den selve(n) claese tot behoeff van he(m) selve(n)/
en(de) katlijne van wynghe zijnd(er) zust(er) ingevalle oft/
namaels gebreck bevonde(n) worde aende guedinghe de(n)/
voirs(creven) wijlen anth(onise) en(de) oick de gelufte bijd(en) selven/
willem(me) en(de) m(ar)griet(e) den voirs(creven) claese voer scepen(en) va(n)/
loeven(en) ged(aen) aengaen(de) de twee deelen vand(en) voirs(creven)/
xvi r(ins)g(ulden) xiiii st(uvers) en(de) viii g(r)[o]t(en) oft oick de betalinghe/
vand(en) jairlijschen rinte(n) van dien tselve altijt t(er)/
manissen desselfs claes en(de) zijnd(er) sust(er) te voldoene/
prout cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus