SAL7387, Act: V°381.5-R°382.1 (653 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°381.5-R°382.1  
Act
Date: 1494-03-20

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) joes in p(rese)ntia heeft gekint dat/
de voirs(creven) meest(er) conraerdt hem uut saken vanden/
voirs(creven) coepe in gereden pe(n)ni(n)gen vande(n) slage hoegen(en) en(de)/
/ wijne uutgeleet ende bet(aelt) heeft de so(m)me van/
xxxiii croene(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck ende xv gelike/
stuv(er)s om d(aer) mede ende d(aer)aff te betalen den slach/
hoegen(en) ende wijn d(aer)aen die te bet(alen) stonden Scelden(de)/
d(aer)aff quite den selve(n) meeste(re)n coenrarde promitt(ens)/
null(atenus) alloqui mair hem gerecht warant te zijne/
tege(n) eene(n) yegelijken van des(er) te rechte inne te staen(e)/
oft hij d(aer)aff gemolesteert met rechte beclo(m)men en(de)/
verwo(n)nen wordde cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus