SAL7387, Act: V°382.2-R°383.1 (657 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°382.2-R°383.1  
Act
Date: 1494-03-20

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Tusschen janne van hove becke(r) te loeven(en) t(er) eend(er)/
ende janne de hane woenen(de) tantw(er)pen t(er) andere/
aengaen(de) den gescille(n) vand(en) xii rinsg(ulden) en(de) twee stuv(er)s/
eens tussche(n) hen wesen(de) de welke jan van hove meynde/
dat hij voldaen hadde in dien dat die den selve(n) ja(n)ne/
de hane oft zijnd(er) meest(er)sse(n) die(n) bewesen hadde te/
heffen(e) aen eene(n) geheete(n) wille(m) de pottebecke(re) tantw(er)pe(n)/
dair de selve jouffr(ouwe) met uuytspraken vand(en) borg(er)m(eeste)r/
ald(aer) soude aen bewesen zijn geweest die te heffen(e) als/
den gheene(n) die den selve(n) janne vand(en) hove die/
ald(aer) sculdich was alsoe de selve becke(r) seyde ende he(m)/
des ter wairh(eit) gedroech D(aer)tegen de voirs(creven) jan de/
hane dat ontkynnen(de) de (contra)rie seyde ende d(aer)op dede/
ond(er)vragen de voirs(creven) jouffr(ouwe) zijn meest(er)sse p(re)sent/
zijnde de welke cleerde mu(n)delinge(n) dat zijt/
aen den voirs(creven) willem(me) potbecke(re) die huer gebuer/
hadde geweest niet en hadde gehoud(en) mair hadde/
hijt hue(r) gegeven zij soudt ontfangen hebbe(n) met/
meer woird(en) Es dmi(n)lijc appointene(n)t en(de) uutsprake/
van lodewijcke baets borg(er)meest(er) nae dien de/
voirs(creven) p(ar)tien hen des gedragen en(de) gekeert hadden/
mi(n)lijck ende sond(er) riguer in zijn uutsprake dat/
de voirs(creven) jan van hove den voirs(creven) janne de hane/
voe(r) ende inde stadt vand(en) voirs(creven) xii r(ins)g(ulden) en(de) ii st(uvers)/
d(aer) questie aff es betalen sal alleene de viii r(ins)g(ulden) tussche(n)/
/ dit ende viii daigen nae des heylichs sacrame(n)ts/
daighs naistc(omende) Ende aengaen(de) den drie rinsg(ulden)/
vand(en) vii die den selven jane de hane bij voirgaen(de)/
middelingen gevallen zijn aen den selven janne/
vand(en) hove sal de selve jan hem die t(er) stont oplegge(n)/
soe wa(n)neer dat trastame(n)t dat willem scrijne d(aer)/
op gedaen heeft afged(aen) sal hebben ende dande(r)/
vie(r) vand(en) selve(n) vii r(ins)g(ulden) te paessche(n) naistcomen(de)/
ende dat elc vand(en) p(ar)tien sal bliven aenden/
voirs(creven) willem(me) de potbecke(re) die hem zed(er)t aff/
handich gemaict heeft op zijn beloep cor(am) baets/
burg(imagistr)[o] m(ar)tii vicesima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus