SAL7387, Act: V°386.3 (667 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°386.3  
Act
Date: 1494-03-25

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
It(em) jan vander heyde(n) sone wijle(n) jans als p(ro)cur(eur) willems/
drabbekers ende jouffr(ouwe) katlijne van oist(er)wijck zijnd(er)/
huysvr(ouw) in pr(ese)ntia heeft gekint ende gelijdt gehaven/
en(de) ontfangen te hebben van ja(n)ne de grove becke(r) de/
so(m)me van xxix rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck die de selve/
jan de grove tande(re)n tijd(en) met eene(n) appoi(n)teme(n)te/
voir scep(enen) ende met scep(enen) br(ieven) van loeven(e) den voirs(creven)/
willem(me) geloeft hadd(e) tot zeke(re)n t(er)mijne(n) te betalen nae/
uuyt wijsen(e) den besceyde d(aer)aff wesen(de) ind(en) reg(ist)re d(er) selv(er)/
scepen(en) van loeven(e) alnoch ongecancell(er)t Bekynnen(de) hem/
de selve jan vand(er) heyden ind(en) name en(de) als p(ro)cur(eur) der/
voirs(creven) gehuyssche(n) d(aer)aff geheel(ijc) v(er)nueght en(de) geco(n)tenteert/
te wesen consente(re)nde ind(en) name en(de) als p(ro)cur(eur) als voe(r)/
de selve geluefte te a(n)nichille(re)n Scelden(de) d(aer)aff den selve(n)/
janne de grove ende alle ande(r) des quitan(tie) behoeven(de) volc(omen)/
quijte p(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) sed war(as) cor(am) cav(er)chon zande m(ar)tii xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus