SAL7387, Act: V°390.4-R°391.1 (675 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°390.4-R°391.1  
Act
Date: 1494-04-04

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) arnt vand(er) couthe(re)n heeft gekint/
dat alsulken vercoepi(n)ge als voirmaels gesciet zijn/
van have(n) oft vliegen(de) erven hem oft zijnd(er) w(er)di(n)ne(n)/
toebehoiren(de) en(de) d(aer)aff zij in gebruycke wae(re)n/
hoedanich die zijn d(aer)aff hij ende zij met testame(n)te/
soe hij seecht hue(re)n wille te moege(n) doene soe bij/
/ hem selve(n) soe bij zijnd(er) voirs(creven) werdynnen soe bij/
ande(re)n uuyt zijne(n) laste bevele ende (con)sente en(de)/
dat de pe(n)ni(n)g(en) d(aer)aff gecomen bekeert zijn oft/
bekeert sullen wordden in zijne(n) p(ro)fijte en(de) d(aer) hij/
des te vreden es ende schelt d(aer)o(m)me d(aer)aff quijte/
alle de coep(er)s ende v(er)coep(er)s van dien promitt(ens)/
null(atenus) allloqui sed war(ans) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus