SAL7387, Act: V°393.3 (683 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°393.3  
Act
Date: 1494-04-09

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Item m(er)ten laps ende rais van vertrijcke inden name/
vand(en) dorpe van ned(er)lynthe(r) acht(er)volgen(de) seke(r) versueckbr(ieven)/
vand(er) stadt gescreve(n) ulti(m)a febr(uarii) lestleden aen die vande(n)/
selven dorpe ten versuecke joh(ann)is heyms om hem te/
lossen aen mariss(en) van ned(er)hem van seke(r) vroencosten/
van xx r(ins)g(ulden) die de selve van ned(er)hem van seke(ren)/
vroentcosten
hem eyschte oft dat de twee van hen/
t(er) mi(n)st(er) last des comen souden vand(en) selve(n) lesten daige/
voirs(creven) ov(er) acht daige die soe de voirs(creven) m(er)ten ende/
rais seyden geco(n)tinueert en(de) verstreken was tot op heden/
Hebben hen te rechte gep(rese)nteert voe(r) den raide alh(ier) tege(n)/
den selven joh(ann)ese oft zijne(n) p(ro)cur(eur) die geroepen zijnde/
niet gecomp(ar)eert en zijn den voirs(creven) m(er)ten(en) en(de) raise/
hem tot ac(tie) occupe(re)nde soe verre dat hen geleert/
es dese hue(r) p(rese)ntacie te moegen doen theeken(en) in (con)s(ili)[o]/
op(idi) aprilis ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus