SAL7387, Akte: V°40.2 (73 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°40.2  
Act
Datum: 1493-07-27

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Tusschen denijse melgiers al(ia)s lankens als p(ro)cur(eur)/
jonch(e)r jans van lye(re) schouth(eit) van he(re)ntals ter eende(r)/
en(de) woute(re)n keni(n)cx porte(r) van des(er) stadt t(er) ande(r) q(ue)stie/
hebben(de) tegen malcande(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) wed(er) de restitutie en(de) na(n)tizatie/
bijde(n) selven schouth(eit) inde banck te ond(er) molle onder/
wet ald(aer) gedaen van seke(re)n scapen en(de) pe(n)ni(n)gen/
inde stadt vanden scape(n) die de(n) selve(n) poirte(r) afgepa(n)t/
hadden geweest ende vercocht bijden schouth(eit) voirs(creven)/
navolgen(de) seke(re)n voirt(er)mi(n)ac(ien) acten en(de) c(er)tificatien/
bijden selve(n) schouth(eit) geexhibeert onder scep(enen) zegele(n)/
van molle genoech wae(re)n oft niet Want de/
poirte(r) die depositie en(de) na(n)tizatie hielt niet/
genoech te wesen noch oic den thoen vand(er) selver/
c(er)tificatie(n) in dien Es gewesen met vo(n)nisse bij/
scep(enen) van loven(en) t(er) manissen des meyers nae dien/
denijs als p(ro)cur(eur) dinhout vand(er) selv(er) c(er)tificat(ien) op/
dat de poirte(r) dier gheen geloeve geven en woude/
p(rese)nteerde te thoenen op coste van ongelijck(e) den/
rechte genoech zijnde met wethoude(re)n en(de) den/
ghene(n) d(aer) ond(er) dat geschiet was eve(n)verre deselve/
poirte(r) mett(er) selver certificat(ien) niet te vreden zijn/
en wilt datme(n) in dien gevalle d(aer)op des scouth(eits)/
thoen d(aer)op aenhoe(re)n sal en(de) d(aer)entinden recht in sca(m)pno/
julii xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus