SAL7387, Act: V°401.3-R°402.1 (694 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°401.3-R°402.1  
Act
Date: 1494-04-14

Transcription

2019-11-29 by kristiaan magnus
It(em) jan van landen(e) sone goirdts wonen(de) te wiltsele opt/
steenwech in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen meeste(re)n gheerde van baussele de goede/
naebescreven gelegen te wiltsele opt dlancvelt/
te weten(e) ierst vijff vie(re)ndeelen lants geheeten/
coecxblocxken It(em) i(½) dachmael lants gelegen bij/
borre tusschen de goede tgoidshuys van bethleem/
/ t(er) eenre en(de) henricx van marien t(er) ande(r) zijden ende noch/
een dachmael lants gelegen bijden holenwech tusschen der/
kinde(re)n goede vand(er) hulst t(er) eenre en(de) jans huybrechs/
t(er) ande(r) zijden Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half/
m(er)te lestlden eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n lanc due(re)nde/
deen nae dande(r) zond(er) middel acht(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voe(r) twee mudde(n) en(de) zesse halste(re)n rogs pag(abilis)/
cum vanno mens(ur)[e] lovanien(sis) jairlijcx ts(in)[te] andriesmisse/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loven(e) ten huyse des voirs(creven) meest(er)s/
gheerts te leve(re)n jairlijcx den t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Es voirweerde dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) lande bi(n)ne(n)/
den t(er)mijn wi(n)nen werven en(de) meesten zal gelijc regenote(n)/
boven en(de) beneden en(de) die laten tzijnen afsceyden(e) brake/
eens o(m)megedaen It(em) es voirweerde dat de voirs(creven)/
jan den selve(n) meeste(re)n gheerde doen sal een corweye als/
hij aen he(m) des bege(re)n sal cor(am) vynck zande ap(ri)l(is) xiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus