SAL7387, Act: V°417.3-R°418.1 (714 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°417.3-R°418.1  
Act
Date: 1494-04-19

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Nae dien comen zijn inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
laureys vander horst poirte(r) ter eende(r) ende claes ruts ter ande(r)/
zijden welke laureys als poirte(r) van des(er) stadt uuytgescreven/
hadde alsulcken rechtvorderi(n)g(en) ende aentich(ten) als claes ruts te/
he(m)werts gedaen mocht hebben voir scouth(eit) ende scepen(en) van turnhout/
versueken(de) alsoe nae dien de voirs(creven) claes ruts zijn aensprake/
alh(ier) ververscht heeft ende zijnen eysch in die(n) he(m) die aengewese(n)/
wordden te weten(e) drie zist(er) rocx vanden jae(re)n xci xcii en(de) xciii/
/ lestleden verschenen op zeke(r) erven gelegen te vossele(r) ende/
voir elck veertele der voirscr(even) drie ziste(re)n rocx thien stuv(er)s/
inder maten de selve laur(eys) hem dat gelooft ende toegeseet/
hadde p(rese)nte(re)nde dair af thoen Dair op de voirs(creven) poirte(r)/
dach van antwerd(en) genomen heeft alsnu voir leden versueken(de)/
alzoe op heden de voirs(creven) claes ruts soe verre laur(eys) vand(er) horst/
niet en quame noch procure(ur) van zijne(n)t wegen dat alsdan/
zijn conclusie ende eysch hem volgen soude(n) Aldair de selve/
laur(eys) noch procure(ur) van zijnen wegen niet comen en es es/
gewesen ter manissen smeyers bijden scepen(en) soe verre de/
voirs(creven) laureys niet en comp(ar)eerde ten opstaen(e) smeyers en(de)/
scepen(en) ende zijn verantwerde niet en dede dat den voirs(creven)/
clase ruts zijn eysch voirs(creven) sculdich sal zijn te volgen/
in scampno om(n)ibus scab(inis) p(rese)ntibus dempt(is) kersmake(re)/
vynck zande ap(ri)lis xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus