SAL7387, Act: V°428.4-R°429.1 (735 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°428.4-R°429.1  
Act
Date: 1494-04-24

Transcription

2019-09-15 by kristiaan magnus
Item willem van hove briede(r) ter eende(r) ter eende(r) ende/
jonck(er) anthonijs van houthem ter ande(re) hebben den dach/
van thoene(n) op heden tusschen hen dienen(de) gecontinueert/
ende uuytgestelt tot van heden over xiiii nachten/
naistcomen(de) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(en) om alsdan te diene(n) gelijck dien op hede(n)/
/ gedient soude hebben op dat zij bynnen middelen tijde niet en/
veraccorde(re)n om tot welke accorde oft appoi(n)teme(n)te vand(er) stat/
te come(n) zij dach genome(n) hebbe(n) om te comp(ar)e(re)n bijd(er) stadt van/
morgen over acht daigen naistcomen(de) om aldair verlijct te/
wordden bijd(er) stadt op dat moigelijc zij cor(am) absoloens/
zande ap(ri)lis xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus