SAL7387, Act: V°432.2 (741 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°432.2  
Act
Date: 1494-04-28

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) guedinge der voirs(creven) goede(n) es gesciet/
den voirs(creven) denijse ende zijnd(er) zust(er) op sulcke vueghe/
vorweerde ende (con)ditie dat zij allessins tot hue(re)n laste/
nemen cuele(n) ende afdoen zullen aen ja(n)ne de ray/
make(re) pelsmake(r) ende zijnd(er) huysvr(ouwe) alsulken onder/
halven rijder lijftochte(n) als willem wijlen vanden/
goedenhuys vader als hij leefde der voirs(creven) beatrice(n)/
en(de) lijsbetthe(n) voirmaels bekint heeft met ande(re)n/
zijne(n) medeborgen met scepen(en) brieven van loven(e)/
der huysvr(ouwe) desselfs jans de rademake(r) metgaders/
den acht(er)stellen d(aer)aff verschenen en(de) costen d(aer) op/
gedaen ende soe vele doen dat den selve(n) scepen(en)/
brieff ende dbeleyt d(aer) uuyt gespruyt gea(n)nichelert/
ende te nyeute gedaen zal wordden gelijck de/
voirs(creven) denijs dat alsoe gelooft heeft wan welken/
i(½) rijd(er) ende den acht(er)stellen d(aer)aff verschenen ende/
oic vanden coste(n) vanden beleyde de voirs(creven) peeter/
v(er)beecke zijn huysvr(ouwe) ende lijsbeth huer zuster/
alsnu soe zij seyden compositie gemaict metten/
voirs(creven) janne de rademake(re) alse dat zij hem inde/
stadt van dien bekynnen souden jairlijcx eenen/
rinsgulden(en) erffelijck te quijte(n) met xviii r(ins)gulden(en)/
oft hem voe(r) den selve(n) r(ins) gulden(en) erffel(ijck) dese voirs(creven)/
goede ov(er)goeden Welcke jan den voirs(creven) denijse/
vanden selve(n) goeden de guedinge heeft laten/
ontfaen soe de selve denijs seyde op alsoe dat/
hij hem inde stadt van dien den selven rinsgul(den)/
erff(elijck) verborgen sal soe de selve denijs dat oick/
geloeft heeft te doene cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus