SAL7387, Act: V°436.3 (745 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°436.3  
Act
Date: 1494-05-02

Transcription

2019-10-29 by kristiaan magnus
Item want deselve gehuyssche(n) hen beduchten(de)/
dat e(n)nige p(er)soene(n) totten voirs(creven) goeden geleydt/
souden moegen zijn soe heeft de selve joh(ann)es/
heyms geconsenteert en(de) gewillecoirt cons(en)teert/
en(de) willecoert mits desen dat in hue(r) macht/
blive alsulke(n) beleyt en(de) actie van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) als de selve gehuysschen opden voirs(creven)/
joh(ann)ese hebben vander daet aprilis xxi li(br)[o] lxxxvi/
in des(er) came(re)n geregistreert staende Ende dat/
de selve gehuysschen metten selve(n) beleyde ende/
scepen(en) br(ieve) van loeven(e) oft met der guedingen he(m)/
op heden bijden voirs(creven) joh(annes) gedaen dwelc hen/
van beyden best gelieven sal sullen hen jairl(ijcx)/
moegen behulpen om totter betalingen ende/
voldoeni(n)gen der voirs(creven) rinten van vijff rinsgul(den)/
te moegen comen behalven dat de selve joh(ann)es/
heyms jairlijcx met eend(er) betalingen in dien/
gestaen sal cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus