SAL7387, Act: V°472.2-R°473.1 (787 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°472.2-R°473.1  
Act
Date: 1494-05-30

Transcription

2019-10-28 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) jan de scrij(n)make(re) ende joha(n)ne tsh(er)toghen/
sijn huysvr(ouwe) in p(rese)ntia hebben ghehuert en(de) bekint/
gehuert te hebben(e) teghe(n) ja(n)ne van bolloe van/
werchte(r) die hen also bekint heeft verhuert te/
hebben(e) sijn huys en(de) hooff metten toebehoirten/
also dat gelegen es te werchte(r) op tremeloe ende/
noch een stucxken beempts dair bij gelegen Te houde(n)/
te hebben en(de) te gebruyken van halfm(er)te lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen/
nae dander zonder middel vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbinne(n) te weten(e) tvoirs(creven) huys metten hove om/
en(de) voe(r) vijff hollansgulden(en) jairlijcx te halfm(er)te/
te betalen(e) den t(er)mijn due(re)nde ende tvoirs(creven) stucx/
ken beempts jairlijcx om ende voe(r) dertich stuv(er)s ende/
eene(n) keese sinte m(er)tensmisse te betalen quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) gehuysschen tvoirs(creven) huys/
den t(er)mijn due(re)nde wel ende loffelijck geplect selen/
houden tot hue(re)n coste zond(er) jans van bolloe cost oft/
last ende oft jan van bolloe tselve huys binnen/
middele(n) tijde niet en decte soe sullen de gehuyssche(n)/
aende hue(r) van halfm(er)te en(de) de gehuyssche(n) sulle(n)/
dat oick v(er)maken tot hue(re)n laste ende de voirs(creven)/
/ stucxken beempts sulle(n) de gehuyssche(n) sculd(ich) zijn te/
vermaken soe zij dair vrede aff hebben willen ende/
oick den wat(er)loop ruymen zonder cost oft last desselfs/
jans van bolloe cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus