SAL7387, Act: V°474.3-R°475.1 (789 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°474.3-R°475.1  
Act
Date: 1494-05-28

Transcription

2019-10-28 by kristiaan magnus
Va(n)der questien gecome(n) bij den raide vand(er) stadt tusschen/
he(n)ricke bouwens becke(r) t(er) eenre en(de) jacoppe brunets/
/ wonen(de) te beveke(m) t(er) ande(re) den welken de voirs(creven) henr(icke) hadde/
doen co(m)me(re)n ende raste(re)n bijd(en) meye(r) van hev(er)le ond(er) zijnen/
bewinde op eene(n) zeke(re)n maendach voirleden voir thien/
rinsgulden(en) eens die he(m) tvoirs(creven) dorp van beveke(m) sculdich/
ende tachter mocht wesen Dair van de voirs(creven) jacop/
hoopte dat hij der hachten ontslage(n) soude werdden/
costeloes ende scadeloes te voirde(r) want soe hij seyde hij/
alh(ier) t(er) merct come(n) was ten selve(n) tijde ende de vrijh(eit)/
bijd(en) hee(re) ende der stadt alh(ier) uutgheroepen van elker/
male te moghe(n) come(n) vrij ende vrancke hoopen(de) alsoe/
dat hij ond(er)weghe(n) bij henr(icke) als ingeseten(en) van des(er)/
stadt mits den reden(en) voirs(creven) niet belast noch geco(m)mert/
en soude werdden Dair op de voirs(creven) henr(ic) sustineerde/
de contrarie want niet bevonden en soude werdde(n) dat/
hij alsdoe(n) e(n)nich goet alh(ier) te coepe brachte ende al/
hadde dat geweest soe hoopte ende sustineerde de/
selve henr(ic) dat den selve(n) uutroep alh(ier) gebuert bijd(en)/
hee(re) ende der stadt he(m) niet voirde(r) bestrecken en mochte/
dan inde vrijheyt van des(er) stadt ende met onder ande(re)/
h(er)lijch(eit) mijne(n) gened(ichen) hee(re) oft zijne(n) vasallen toebehoiren(de)/
hem des gedragen(de) totten rechte D(aer)op de voirs(creven) jacop/
dupliceerde sustineerde de contrarie es geappointeert/
dat de voirs(creven) jacop met zijnen voirnemen(en) verdoelt es/
ende dat hij sculdich sal zijn vand(er) hachten en(de) co(m)me/
ringhen onder hev(er)le gebuert te rechte te staen(e) om/
he(m) te rechte tontslaene in consilio opidi maii xxviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus