SAL7387, Act: V°480.2 (802 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°480.2  
Act
Date: 1494-06-02

Transcription

2019-11-12 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) h(er)man in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt he(m)/
volcome(n) bewijsseniss(en) gedaen te wesen van alsulken/
vier pet(er)s erff(elijc) als de vors(creven) lod(ewijc) de mu(n)te(re) den voirs(creven) h(er)ma(n)/
ne(n) in zijnen huwel(ijker) vorw(er)d(en) met lijsbetten mu(n)te(re) zijnd(er)/
docht(er) toegheset toegeseet en(de) geloeft hadde te bewij/
sen(e) mits alsulke(n) vier pet(er)s erff(elijc) als hij he(m) beweesen/
heeft opde ca(m)me geheeten de papegaye gelegen inde/
borchstrate Ende voirts geconsenteert den voirs(creven) lod(ewijcke)/
in gevalle de voirs(creven) rinte van twee rinsguld(en) aen he(n)r(icke)/
h(er)mans voirs(creven) van jae(re) te jae(re) niet en betaelde dat de/
selve lod(ewijc) die vier pet(er)s in gevalle als voe(r) jairlijcx sal/
mog(en) trecken om d(aer)mede de voirs(creven) te twee rinsg(ulden)/
met cost(en) en(de) co(m)me(r) betaelt te worden(e) Geven(de) hem/
volcomen macht en(de) p(ro)cu(r)atie die jairl(ijcx) te manen opte/
bue(re)n en(de) tontfangen in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo geloven(de) voirts deselve vier/
pet(er)s jairlijcx niet te trecken noch te heffen(e) tott(er) tijt/
toe dat deselve twee rinsg(ulden) volbetaelt sulle(n) wese(n)/
cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus