SAL7387, Act: V°482.3-R°483.1 (810 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°482.3-R°483.1  
Act
Date: 1494-06-03

Transcription

2019-11-20 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat pet(er) van dormale zoe als procur(eur)/
jouffr(ouwe) m(ar)griet(en) wittemans wed(uwe) joes wijlen absoloe(n)s/
/ uyt crachte vand(er) clausule(n) vand(er) substitutie(n) d(aer) inne begrepe(n)/
heeft gesubmitteert zoe oic in sijns selfs prope(re)n name/
stucken en(de) saken heeft geconst(itueert) geset volcomen macht/
procu(r)atie en(de) auctoriteyt geg(even) janne van dormale zijne(n)/
brued(er) meeste(re)n golijn van tsestich zijnen zwag(er) willem(me)/
van leefdale robb(er)de loenijs gielijse de mu(n)te(re) arnold(e)/
va(n) vroe(n)hove(n) aut Alle d(er)selv(er) jouffr(ouwe) m(ar)griet(en) en(de) oic/
sijns selfs saken questie(n) gescild(en) jairguld(en) sculd(en) op/
comi(n)g(en) profijten en(de) v(er)vallen pacht(en) goed(en) beruerlijck/
en(de) omberuerlijck chijsen rint(en) pacht(en) te vervolg(en)/
te mane(n) teysschen te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma/
promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) vynck zande/
junii t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus