SAL7387, Act: V°484.1-R°485.1 (811 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°484.1-R°485.1  
Act
Date: 1494-06-04

Transcription

2019-11-17 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gcomen bijd(en) raide vand(er) stadt op hede(n) tussche(n)/
anth(onise) absoloens t(er) eend(er) en(de) henr(icke) banier als procur(eur) he(re)n en(de)/
meest(er)s lod(ewijcke) roelants aengaen(de) den verstande vanden/
t(er)minat(ien) gewes(en) bijd(en) selve(n) raide ind(er) sak(en) die zij teghe(n)/
malcande(re)n uutstaen(de) hadd(en) van xi croone(n) erff(elijcx) de voirs(creven)/
t(er)minat(ien) vand(er) daet nove(m)br(is) [febr(uarii)] xxii lestled(en) d(aer)van de selve/
anth(onijs) p(re)tendeerde te hebben(e) voe(r) elke croone navolgen(de) d(er)/
lest(er) betaling(en) gebuert t(er)cia augusti a(n)no xii soe hij dede/
blijk(en) xxiii(½) st(uvers) dobble vierysers te vijff pl(a)c(ken) ge(re)nke(n)t/
voe(r) de croone en(de) alle ande(r) gevalueerd(en) d(aer) nae advena(n)t/
doen t(er)tijt cours hebben(de) en(de) dat die alsdan soe cours/
hadd(en) en(de) hem alsd(oen) als t(er) lest(er) betaling(e) alsoe betaelt/
wae(re)n woude hij dat den selve(n) henricu(m) geven oft houd(en)/
hoopen(de) dat he(m) nae uutwijsen(e) d(er) selv(er) t(er)minat(ien)/
in dier manie(re)n betalinghe gebue(re)n soude d(aer)van henr(ic)/
luttel oft niet antw(er)den(de) opd(en) gedeild(en) eedt sustineerde/
altijt nae zijne(n) voirnemen(e) voe(r) elck croone te betalen(e)/
loopen(de) mu(n)te en(de) niet te dier meyni(n)ge als anth(oen) p(re)ten/
deerde hem de selve croone betaelt te w(er)den(e) Es/
gewesen en(de) get(er)mineert den voirs(creven) p(ar)tien dat den/
voirs(creven) anth(oen) betaling(e) zal w(er)d(en) ged(aen) van zijne(n) acht(er)stellig(en)/
rint(en) d(aer) quest(ie) aff es voe(r) elke croone xxiii(½) st(uvers) tvier/
ijser als voe(r) ge(re)nkent te vijff pl(a)c(ken) en(de) ande(r) d(aer) nae/
advena(n)t behalve(n) oft deselve henr(ic) ind(en) name als voe(r)/
betonen conste en(de) dat by(n)ne(n) acht daighen naistcomen(de)/
dat deselve vierstale(n) en(de) pe(n)ni(n)g(en) nae advena(n)t ten tijde/
vand(er) lest(er) betaling(en) meer ded(en) dan vijff pl(a)c(ken) (et)c(etera) dat/
hem ind(en) name van zijne(n) meest(er) bijd(en) voirs(creven) anth(onise) wed(er)/
gerestitueert sal w(er)d(en) oft den selven te bat(en) ende/
prouffijte comen Dwelc deselve henricus op ver/
/ steken te zijne in dien bynnen den selven acht daighe(n)/
sal moten doen in consilio opidi junii quarta
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus