SAL7387, Act: V°489.2-R°490.1 (817 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°489.2-R°490.1  
Act
Date: 1494-06-07

Transcription

2019-11-20 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit ar(nol)[du(m)]/
de brieve(re) tamq(uam) p(ro)cu(r)atorem joh(ann)is h(er)tewijck ad o(m)nia et/
singula bona i(m)mobilia et he(re)ditaria alberti tants ubi/
cu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie)/
sit(a) in mans(ionibus) domibus curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tibus)/
univ(er)s(is) pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et promiss(ionibus) co(n)sc(ri)pt(is) in/
l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quaru(m) tenor sequitur in hec/
verba It(em) aelbrecht tants als clerck vand(en) grooten/
heyligengeste en(de) ind(en) name desselfs bij consente/
van zijne(n) meeste(re)n en(de) momboe(re)n te weten(e) he(re)n ja(n)ne/
py(n)nock ridde(r) en(de) henr(icke) vand(er) horst en(de) joh(ann)es h(er)dewijck/
renu(n)c(ians) dieme(n) desselfs aelbrechts hebben geloeft ind(ivisim)/
te betalen(e) den momboirs vand(en) vier buyten heyligeeste/
van des(er) stadt de so(m)me van hondert en(de) veertich r(ins)g(ulden)/
te xx st(uvers) den gulden(en) loepen(de) mu(n)ten te weten(e) elk(en)/
vand(en) selve(n) cleyne(n)heyligeesten zijn avena(n)t d(er) selver/
so(m)men tot vijff t(er)mijnen navolgen(de) Te weten(e) den/
yersten t(er)mijn te derthie(n)messe naistcomen(de) de(n) tweeste(n)/
te liechtmesse d(air)nae den derden te halffvaste(n) dair/
nae den vierden te paesschen oick d(air)nae volgende/
ende den lesten te sinxen(en) d(aer)nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
/ als voe(r) de vleesch provend(en) die de(n) groote(n) heyligeest den/
voirs(creven) vier cleynen heyligeesten sculdich soude moge(n) zijn/
te leve(re)n tot s(in)[t] jansmisse naistcomen(de) en(de) niet voirde(r)/
Behalve(n) dat boven des voirs(creven) steet oick den selve(n)/
cleynen heyligeesten volgen sullen en(de) elke(n) van hen/
alsulke so(m)me van pe(n)ni(n)g(en) als comen sullen vand(en)/
wynne(n) van glabbeke van des zij sculdich zijn vand(en)/
jae(re)n voirleden ind(er) maten zij des met malcande(re)n ov(er)/
comen zijn en(de) men bevi(n)den zal uut(er) rekeni(n)g(en) dair/
van de resten in die(n) wesen(de) Et p(ri)m(us) cor(am) cav(er)chon/
zande decembr(is) xviii a(n)no xciii et h(ab)uit q(ue)relas hiis/
int(er)fueru(n)t cav(er)chon zande junii vii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus