SAL7387, Act: V°491.2-R°492.1 (820 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°491.2-R°492.1  
Act
Date: 1494-06-07

Transcription

2019-11-22 by kristiaan magnus
Nae dien joes jacops met behoirl(ijck) rastamente heeft/
v(er)volght op zeke(r) goede en(de) wijne toebeh(oirende) joese va(n)/
mulke voe(r) zeke(r) scult die hij den selve(n) sculd(ich) ende/
tacht(er) was loopen(de) t(er) so(m)men van xli stuv(er)s sond(er) cost/
/ en(de) co(m)me(r) Welke rastamente de voirs(creven) joes gep(rese)nteert heeft/
die behoirl(ijc) gesciet te zijne bij ja(n)ne van oucle vorste(r) te/
dier tijt d(aer) toe de selve gewesen es t(er) maniss(en) smeyers/
bijd(en) scepen(en) d(aer)aff en(de) acht(er)volgen(de) den welke(n) de vors(creven)/
jan van oucle die tselve gecleert heeft en(de) dat hij de/
conde ged(aen) hadde ind(er) mat(en) de vors(creven) joes dat oick ghe/
allig(er)t hadde t(er) plaetsen d(aer) de voirs(creven) joes va(n) mulke/
woenachtich plach te zijn p(rese)nte(re)nde zijn scult te ve(r)ifi/
ce(re)nde bij eede D(aer) toe de selve altijt trecht voirts ver/
sueken(de) hoe hij tot zijnd(er) scult voirs(creven) soude moge(n) gerake(n)/
t(er) maniss(en) smeyers bijd(en) scepen(en) toe gewesen es Ende heeft/
acht(er)volgen(de) den selve(n) vo(n)niss(en) deselve joes jacops die geve/
rificeert op xii st(uvers) sond(er) cost en(de) co(m)me(r) versueken(de)/
also voirts trecht want [zijn] wed(er)p(ar)tie niet en comp(ar)eerde/
Es gewesen bijd(en) scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat de vors(creven)/
joes jacops zijn gecleerde scult verhale(n) sal met rechte/
aende gerasteerde goede met coste en(de) co(m)me(r) soe verre/
die van recht zijn Ende overt dair yet dat hij dat/
wed(er)ke(re)n zal ende oft d(aer) gebrake(n) dat hij dat volg(en)/
zal met recht in scampno p(rese)ntibus o(mn)ib(us) scab(inis) dempto/
vynck junii vii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus