SAL7387, Act: V°493.2-R°494.1 (823 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°493.2-R°494.1  
Act
Date: 1494-06-09

Transcription

2019-11-20 by kristiaan magnus
It(em) al eest dat dese vors(creven) guedinge gelufte van warscape ghe/
noech doen en(de) v(er)ond(er)pandinge in dien gelijc voe(r) gesciet/
zijn zoe zijn die nochtans gesciet op vuege en(de) conditie/
want h(er)henrick herijs prieste(r) des(er) voirs(creven) vive(r) in pech/
/ tinghe heeft met scepen(en) brieve van loeven(e) van s(in)[te] m(er)tens/
misse naistc(omende) noch eene(n) t(er)mijn van elff jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) vervolgen(de) elcx jairs om sesse pet(er)s xviii/
st(uvers) voird(en) pet(er) ende drie pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) dat den voirs(creven)/
janne herijs de vive en(de) een halff jair van dien jairlijcx de/
selve sesse pet(er)s gedragen(de) in eend(er) so(m)men xxxiii pet(er)s bijd(en)/
voirs(creven) jacoppe aende so(m)me vand(er) afquijting(en) der iii(½)/
mudd(en) corens erff(lijc) die hem de vors(creven) jan bonen de vijff/
mudd(en) corens erff(lijc) voirs(creven) noch meer elck mudd(e) int/
dafquijten als voe(r) gereet geven moet gecort sullen w(er)d(en)/
ende tafslach comen ende dit om dat deselve jan herijs/
die jairlijcx de hue(r) voirtane van dien trecken sal dus lange/
derven moet tgebruyck vand(en) selve(n) vive(r) ende dairmede/
te vreden zijn den voirs(creven) gued(inge) gelufte van genoechd(oeninge)/
ende wairscape niet tegenstaen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus