SAL7387, Act: V°493.4-R°494.1 (824 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°493.4-R°494.1  
Act
Date: 1494-06-09

Transcription

2020-10-31 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat matheeus jordens sone wijlen/
machiels van godsenhoven in p(rese)ntia heeft geconst(itueert)/
/ geset volcomen macht procu(r)atie en(de) auctoriteyt geg(even) he(re)n jacoppe/
van ridde(re) hee(r) tot godsenhoven ja(n)ne wolfs geheeten belode/
meye(r) van godsenhove(n) en(de) willem(me) staffarts aut Alle zijn/
sak(en) q(ue)stien en(de) gescille(n) die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft/
namaels hebben sal mogen alle zijn jairguld(en) sculd(en) chijse(n)/
rint(en) pacht(en) opcomi(n)g(en) en(de) v(er)vallen (et)c(etera) te v(er)wae(re)n te/
manen in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate substituen(di) Promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) cav(er)chon zande junii ix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus