SAL7387, Act: V°495.3-R°496.1 (829 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°495.3-R°496.1  
Act
Date: 1494-06-10

Transcription

2019-11-14 by kristiaan magnus
It(em) jacop (christ)iaens vissche(r) woenen(de) te loeven(e) in p(rese)ntia/
heeft gekint ende gelijt te hebben(e) teghen/
willem(me) van lyeselt als rintmeest(er) ons genadichs he(re)n/
tshertoghen onder vilvoirden vier vivers desselfs ons/
/ genad(ichs) he(re)n gelegen t(er) vue(re)n geheeten den borchviver den mo/
lenviver mett(er) moelen den v(er)vaelden viver en(de) den cleyne(n) viver/
voir tgasthuys metten beempden en(de) savoiren d(aer)toe behoiren(de)/
en(de) allen ande(re)n toebehoirten Te houden te hebben ende te/
gebruyken van kersmesse int jair van xcii nae scriven(en)/
shoefs van brabant eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) de voirs(creven) vivers metten toebehoirte(n) om en(de) voe(r)/
te weten(e) dyerste jair vand(en) selve(n) t(er)mijne om twintich/
honderd carp(er)s en(de) dand(er) acht jae(re)n elcx jairs om xxii[c]/
carp(er)s jairl(ijx) te paessche(n) te betalen te weten(e) voir elck/
hondert xviii mottoen(en) te veerthiene pl(a)c(ken) brabants pay/
me(n)ts elken mottoen ge(re)kent alle jae(re) den t(er)mijn due(re)nde/
Ende de voirs(creven) moelen om en(de) voe(r) xvi mudden corens alsulcx/
als deselve moelen wynne(n) sal en(de) xvi pond(en) was jairl(ijx)/
te kers(mis)s[e] te betalen(e) oic den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Op/
sulke(r) vorw(er)de en(de) conditie dat de voirs(creven) jacop de voirs(creven)/
vivers mette(n) toebehoirte(n) voirs(creven) alle jae(re) den t(er)mijn due(re)nde/
sculd(ich) sal zijn eens te slobbe(re)n en(de) tweew(er)ff te maeyen/
wel en(de) loffelijck ende dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) Ende hier voe(r)/
zijn borgen des voirs(creven) jacop en(de) hebben hier voe(r) v(er)antw(er)t/
jan de muyse(re) woenen(de) te cortbeke ov(er)loe en(de) jan van/
gryerdonck woenen(de) te ned(er)ijssche et p(ri)mus cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus