SAL7387, Act: V°499.3-R°500.1 (838 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°499.3-R°500.1  
Act
Date: 1494-06-11

Transcription

2019-11-12 by kristiaan magnus
Item jan noyens zone wijlen tulpijns ende jan kijnen/
beyde woenen(de) te loeven(e) hebben gelooft ind(ivisim) janne/
van dormale ende pete(re)n vand(er) calste(re)n als geswoirne/
/ vanden brieders ambacht inden name ende tot behoef desselfs/
ambachts vijf pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck te betalen(e) bynne(n)/
eene(n) jaire naistcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met conditien oft h(ier)emby(n)ne(n)/
de storve slach in feyten van orloge(n) en(de) dat tselve a(m)bacht/
d(aer)om uuyt trecken moeste dat dan in dien gevalle de voirs(creven)/
so(m)me alsdan terstont gevallen sal zijn Et p(ri)mus cor(am)/
caverchon vynck junii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus