SAL7387, Akte: V°5.1 (6 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°5.1  
Act
Datum: 1493-06-27

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Item machiel van grousselt natuerlijc zoene meest(er)/
jans wijle(n) van grousselt canonick als hij leefde der kerck(en)/
van s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) ende yde mathijs ten bijsijne/
en(de) met consente van yngelen pet(er)s hue(re)n man in p(rese)ntia/
hebben getransporteert gecedeert en(de) over gegeven en(de) mits/
des(er) cede(re)n transporte(re)n ende geven over ja(n)ne van raveschote/
barbier dactie van alsulck(er) vii(½) rinsg(ulden) lijfpen(sien) te lx/
pl(a)c(ken) tstuck ten live vand(en) selve(n) machiele als h(er) ghijsbrecht/
wijlen van bakele priest(er) capellaen der voirs(creven) kerck(en) a(n)no/
lxxix opten yersten dach van merte met brieve(n) onder der/
stadt segele(n) van loeven(en) ad causas vercreecht tot sijne(n) en(de)/
tot desselfs machiels live en(de) tot des lancxsten live van/
hen beyden vallen(de) jairlijcx half p(ri)ma septembr(is) en(de) half/
prima m(ar)tii d(aer)inne deselve h(er) ghijsbrecht behielt sijn/
heffen ende dispositie mits den welck(en) soe de voirs(creven)/
machiel bekinde deselve h(er) ghijsbrecht d(aer) af eensdeels dispo/
ne(re)nde gelaten heeft en(de) gemaict der voirs(creven) yden doen zijnd(er)/
marten de vier rinsg(ulden) d(aer)af Ende voirts oic de geheele/
actie vanden verloepe ende acht(er)stelle in dien ombetaelt/
uuytstaen(de) van drie t(er)mijne(n) gedragen(de) xi rinsg(ulden) en(de)vijff/
stuv(er)s voe(r) ende om een seke(r) so(m)me van pe(n)ni(n)gen d(aer)af/
he(m) deselve machiel en(de) gehuysschen bekint hebben vand(en)/
selven janne volcomelijc genoech gedaen te wesen P(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) sup(er) eisd(em) pens(ionibus) vitalibus ac/
arrirag(iis) p(re)d(ictis) ad opus eiusd(em) joh(ann)is de raveschote cum/
de(bi)[ta] eff(estucaci)[o(n)e] modo debito renu(n)c(ians) et sat(isfacere) prout cor(am) vynck/
zande junii xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-18 door kristiaan magnus