SAL7387, Act: V°501.5-R°502.1 (841 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°501.5-R°502.1  
Act
Date: 1494-06-13

Transcription

2020-11-07 by kristiaan magnus
Item jan van scoenvorst ende willem als mo(m)boir vand(en) g(ro)te(n)/
gasth(uys) bynne(n) loeven(e) sust(er) joha(n)ne passaige meest(er)sse/
zuste(re)n joha(n)ne courtray en(de) barbele(n) wijchma(n)s (con)ve(n)tuale(n)/
desselfs gasth(uys) bij wille weten en(de) consente en(de) ten bij zijne/
he(re)n en(de) meeste(re)n claes hellis doctoir ind(er) heylig(er) godheit/
visitate(ur) desselfs in p(rese)ncia hebbe(n) gekint ende gelijdt/
/ gehaven ende ontfangen te hebben(e) van wijlen meeste(r) felix de/
hont raidt ende meest(er) vand(er) reke(n)came(r) ons genad(ichs) he(re)n/
in brabant de so(m)me van twee hondert xiii r(ins)g(ulden) ende/
xv st(uvers) den gul(den) te xx stuv(er)s als voe(r) dafleggen van/
alsulck(er) xi r(ins)g(ulden) v stuv(er)s erfelijc als tselve gasth(uys)/
jairlijcx hadde en(de) heffen(de) was met scepen(en) br(ieven) van loeven(e)/
opden selve(n) wijlen meest(er) felix ende zijn borgen nae/
uuytwijsen(e) den bescheide d(aer) van wesen(de) Bekynnen(de) he(n)/
dair af genoech gedaen te wesen scelden(de) d(aer)om de(n) selve(n)/
meest(ere)n felix zijn goede ende erfg(enamen) ende alle ande(re) des/
quitan(cie) beho[e]ven(de) volcomelijck quijte Promitt(entes) renu(n)c(iantes)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am)/
abs(oloens) cav(er)chon junii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus