SAL7387, Act: V°503.3 (847 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°503.3  
Act
Date: 1494-06-14

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Item jan de fijke(re) heeft gelooft te betalen(e) m(ar)gr(iete) wed(uwe) henr(ix)/
wijle(n) joly de so(m)me van vier pet(er)s en(de) vijf st(uvers) te weten(e)/
tvie(re)ndeel d(aer)af bynne(n) vijf weke(n) nae s(in)t jansmisse naistc(omende)/
en(de) bynne(n) vijf weken d(aer)nae dand(er) vie(re)ndeel en(de) alsoe voirtane/
alle vijf weken tvie(re)ndeel d(aer)af tot dat al volbet(aelt) sal zijn/
quol(ibe)t ass(ecutu)m met cond(icien) oft de jan de tweeste t(er)mijn lyet/
ov(er)gaen sonder betalen dat dan al gevalle(n) sal zijn cor(am)/
duffle burg(imagistr)[o] junii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus