SAL7387, Act: V°503.4-R°504.1 (847 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°503.4-R°504.1  
Act
Date: 1494-06-14

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Item pet(er) vander beke cruydenie(r) in p(rese)ncia heeft afgedaen/
/ alsulcken prami(n)ge ende belastinge als hij als geleit totte(n) goed(en)/
jacops de witte voirmaels gedaen mach hebben soe verre/
die e(n)nichss(ins) de(n) selve(n) jacoppe beletten mochte(n) tgebruyck/
ende de hanteri(n)ge vand(en) selve(n) zijne(n) goed(en) en(de) niet/
voirde(r) cor(am) abs(oloens) zande junii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus