SAL7387, Act: V°505.1 (849 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°505.1  
Act
Date: 1494-06-15

Transcription

2019-11-06 by kristiaan magnus
Item [vacat] weduwe cornelijs wijle(n) reyns huers/
mans heeft mette(n) uutgane vande(n) lijcke desselfs huers mans/
als men dien ter eerden weert droech den slotel vande(n) huyse/
gesteken opde doe(r) seggen(de) voir scepen(en) nae besc(riven) dat zij huer/
aende have d(aer)bynnen wesen(de) egheenssins en steet mair diet/
aldair liet tot behoef vand(en) ghene(n) dair toe gericht zijnde/
nae den welken joes messuyns blauverwe(r) den sloetel voirs(creven)/
als geleit totten goede(n) desselfs wijle(n) cornelijs ald(aer) in p(rese)ntie/
vande(n) selven scepen(en) aenveerde cor(am) vynck zande junii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus