SAL7387, Act: V°506.2-R°507.1 (850 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°506.2-R°507.1  
Act
Date: 1494-06-16

Transcription

2020-11-07 by kristiaan magnus
Eene deylinge ende scheidinge geschiet en(de) gemaict zijnde met/
behoirlik(er) lote dair om getoge tusschen joh(ann)em van hoeye/
zone wijlen jans van hoeye dien hij hadde van m(ar)grieten/
vanden poele zijnder huysvr(ouwe) ter eenre marien van hoeye oick/
docht(er) der voirs(creven) gehuysschen ende sust(er) des voirs(creven) joh(ann)es ter ande(re)/
katlijne(n) van hoeye oic docht(er) der selver gehuysschen ende sust(er) des/
voirs(creven) brueder en(de) suster ten bijzijne ende met wille weten(e) en(de)/
consente van willem(me) vander bruggen geheete(n) metten gelde/
/ hue(re)n wettigen man ende mo(m)boir ter derder ende adrianen van/
hoye oic dochter der voirs(creven) gehuysschen ende suster der voirs(creven) brueder/
ende suster ter vierder zijden op ende vanden goede(n) ende/
erfrinten hen gebleven ende verstorve(n) nae de doot ende/
aflivicheit des voirscr(even) gehuysschen vader ende moeder der voirs(creven)/
kinde(re)n van hoeye Te deylen/
Soe zijn bleven ende gevalle(n) den voirs(creven) joh(ann)ese van hoeye in/
zijn deylinge de erfrinten nae bescreven Te weten(e) ierst ond(er)/
halven gouden rijder erfelijck vallen(de) alle jaire opten [vacat]/
dach van [vacat] aen ende op de stadt van loeven(e) uuyt alsulk(er)/
drie [goud(en)] rijders als van hue(re)n ouders he(m) toecome(n) m(aer) v(er)storve(n) es opde/
selve stadt dair af dander hellicht der voirs(creven) ad(ri)ane in huer/
deylinge gevallen es vallen(de) It(em) vijf stuv(er)s ende een/
pl(a)c erfelijck vallen(de) te kersmisse uuytsaken alsulcken/
pet(er) erfelijck staende aen ende op de stove gelegen inde/
steenstrate aende brugge aldair dair af tsurplus vand(en)/
selven pet(er) erfelijck gevallen es der voirs(creven) katlijne(n) en(de) ad(ri)ane(n)/
van hoeye zijnen suste(re)n Hancquoq(ue) et sat(isfacere) prout/
cor(am) absoloens zande junii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus