SAL7387, Act: V°522.2-R°523.1 (877 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°522.2-R°523.1  
Act
Date: 1494-06-23

Transcription

2020-11-07 by kristiaan magnus
It(em) massin de ghi(n)nee sone wijlen jans glande pattin/
sone wijlen jans amandt de longpreit sone/
wijlen symoe(n)s heylwijch van halle huysvrouwe/
denijs du solier alle woenen(de) tyncoirt in p(rese)ntia/
hebben genome(n) ind(ivisim) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
van he(re)n ja(n)ne ambrinsas en(de) meeste(re)n jorijse burgen(en)/
canoncken d(er) kercken van s(in)[t] jacops opde biest/
/ de groote thiende van yncourt en(de) fay also verre als/
den voirs(creven) canoni(n)cken toebehoiren(de) es Te houden te/
hebben en(de) te gebruyken van sint jansmisse naistc(omende)/
tot sint jansmisse naist(comende) te weten(e) a(n)no xcv om/
ende voe(r) de so(m)me van xv mudd(en) corens en(de) vier/
mudden tarwen pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na al mat(en)/
van loeven(e) alsulkx grain als vand(er) selv(er) thiend(en) come(n)/
zal te betalen(e) s(in)[te] andriemisse naistc(omende) te lov(en)/
te leve(re)n den selve(n) he(re)n tott(er) selv(er) pechtene(re)n cost/
ende last ende noch om en(de) voe(r) negenthie(n) r(ins)g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuck te betalen(e) te sinxen(en) d(aer)nae/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de selve thien/
deneers gehouden sullen zijn te betalen(e) bove(n) des/
vors(creven) es alsulke(n) last als de voirs(creven) thiende scul/
dich mach wesen te weten(e) aenden p(ar)rochiaen/
en(de) ebdomadar(is) gelijck ald(aer) gewoenlijck is niet/
tegenstaen(de) dat deselve thiendeneers e(n)nighe/
e(n)nighe scade van luden van wapen(en) oft and(er)ssins/
souden mogen lijden Et quil(ibe)t p(re)d(i)c(t)or(um) decimator(um)/
p(ro)misit al(terum) de sua [q(ua)rta] p(ar)te indempn(em) releva(r)e cor(am)/
wairsege(re) zande junii xxiii an(te) nona(m)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus