SAL7387, Act: V°523.2-R°524.1 (879 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°523.2-R°524.1  
Act
Date: 1494-06-22

Transcription

2019-11-25 by kristiaan magnus
Allen den ghenen dat jorijs de hont heeft geco(n)st(itueert)/
geset volcomen macht procu(r)atie en(de) auctoriteyt/
/ ghegeven ja(n)ne van lathem rintmeest(er) ons gened(ichs) he(re)n/
ind(er) stadt van thiene(n) alle zijn sak(en) q(ue)stie(n) en(de) ghe/
scillen alle zijn jarguld(en) opte heffen te bue(re)n en(de)/
tontfang(en) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) zande junii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus