SAL7387, Akte: V°54.2 (96 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°54.2  
Act
Datum: 1493-08-13

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want joh(ann)es heyms die nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) comen en(de) geleydt es tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve willems doffus zoe wair die/
gelegen zijn hem met brieven van des(er) stadt gescreve(n)/
aen alle(n) officie(re)n alle deselve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den voirs(creven) will(em)me dach van rechte/
alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyden oft hij hem dair tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten/
verstreken(en) daige nyet geco(m)p(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van sijne(n) wegen ende ja(n)ne vand(er) hulst als p(ro)cur(eur)/
joh(ann)es heyms voirs(creven) co(m)p(ar)e(re)nde ende trecht voirt/
versueken(de) soe verre de scepen(en) van lov(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij rapporte/
jans driedoens bode van des(er) stadt tvoirs(creven) exploit/
behoirl(ijc) gesciet te zijne bijd(en) meyers van p(er)wez/
oft zijne(n) stadhoude(r) te rosie(re)s en(de) bijd(en) meye(r) van/
gest a geropont vo(n)nislijc gewijst hebben wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en co(m)p(ar)eerde/
voe(r) den opstaene smeyers en(de) der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno aug(usti) xiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus