SAL7387, Act: V°55.1 (99 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°55.1  
Act
Date: 1493-08-13

Transcription

2019-07-10 by kristiaan magnus
Want henry del sart die nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen) br(ieven)/
van loven(en) comen ende geleydt es tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve mychiels del sart sijns vad(er)s/
zoe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van bouler oft zijne(n)/
stadthoude(r) alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den selve(n) machiele jouffr(ouwe) katlijne(n)/
wed(uwe) smale wijle(n) van bouler die e(n)nige vruchte(n)/
desselfs machiels opt velt staen(de) hadde doen raste(re)n/
en(de) die zij mits de(n) selve(n) rasteme(n)te alsoe mey(n)de uuyt/
te wynne(n) en(de) te huerw(er)ts te trecken(e) sond(er) die/
te laten comen som in voldoeni(n)g(en) der wettig(er) voirs(creven)/
dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) oft zij hen d(aer)tegen/
hadden willen oppone(re)n doen besceyden Ald(aer) zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert en zij(n)/
noch niema(n)t van hue(re)n wegen ende de voirs(creven) geleydde/
trecht voirt versocht heeft soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rappoirte boudewijns bellens des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit behoirlijc geschiet te zijne vo(n)nisslijck/
gewijst hebben Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selve(n) geleydden houden/
soude vand(en) voirs(creven) goeden inde macht van zijnen/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst/
noch voir scepen(en) comen es in scampno aug(usti) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus