SAL7387, Akte: V°62.2 (111 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°62.2  
Act
Datum: 1493-08-20

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Item want de voirs(creven) vercoop(er)s niet te bynnen/
en zijn oft uuyte(n) voirs(creven) goeden meer co(m)mers gaet/
dan voirs(creven) steet soe eest bevorwert oft namaels/
bevonden werdde dat uuyte(n) voirs(creven) goeden meer/
uuytginge dan voirs(creven) steet dat in dien gevalle/
deselve vercoop(er)s tselve meer aen hue(r) bate cortten/
sullen den pe(n)ni(n)ck xviii ende oft oic bevonden/
wordde dat uuyte(n) selve(n) min ghinc dan voirs(creven) es/
dat tselve den vercoop(er)s te baten comen cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus