SAL7387, Act: V°63.2 (116 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°63.2  
Act
Date: 1493-08-20

Transcription

2020-05-05 by kristiaan magnus
Allen den genen dat meest(er) gheert van baussele/
volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt hebben(de) van/
jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) vanden hecke wed(uwe) gerardts wijlen/
van baussele zijnd(er) moed(er) van te moege(n) substitue(re)n/
eene(n) oft meer procur(eur) oft procur(eur)s ind(er) mate(n) deselve/
p(ro)cu(r)atie ons op heden gebleken vand(er) daet julii/
xiii lestleden d(aer)at naird(er) begrijpt ende uuytwijst/
in p(rese)ntia heeft gesubstitueert will(em)me van leefdale/
arnoldu(m) van vroenhove(n) gielijse de mu(n)te(re) den/
jongen joh(ann)ese de vos liebrechte jacops ende/
jacoppe wittema(n) aut Alle der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) saken q(ue)stien en(de) gescille(n) (et)c(etera) te verwae(re)n (et)c(etera)/
in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um) sub obligatio(n)e et ypothe/
catio(n)e o(mni)um et sing(ulorum) bonoru(m) dicte sue m(at)ris salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)chon zande aug(usti) xx
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus