SAL7387, Akte: V°69.5-R°70.1 (125 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°69.5-R°70.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want peet(er) van dormale die als procur(eur) der wed(uwe)/
joes wijlen absoloe(n)s nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
/ geleydt zijnde tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve arnts wijlen vanden lare arnts en(de) matheeus/
myelijs gebruede(re)n lodewijcx mi(n)nen ende henricx myelijs/
soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) aende meyers van buedingen oft hue(re)n/
stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)soene(n) oft hue(re)n erfgenamen/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft zij hen tege(n)/
deselve leveri(n)ge hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij/
op hed(en) als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert en/
zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleydden altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij rappoirte giel(is) eveloege des(er) stadt/
bode behoirlijc gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dachbesceydinge gesciet te zijne en(de) p(ar)tien dachbesceyd(inge)/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers datmen den selven geleydden houden soude/
inde macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno augusti xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus