SAL7387, Akte: V°70.2-R°71.1 (127 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°70.2-R°71.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want jan van oucle geheeten mariss(en) vorste(r) als geleyt/
nae des(er) stadt recht voir sij wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeve(n) tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve gheerts [van eertrijke] zoe wair die gelege(n)/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aen alle(n) officie(re)n/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n bijden meye(r) van ned(er)lynthe(r) en(de) den/
voirs(creven) g(er)de dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyd(en) oft/
hij hem tegen deselve leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) hij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en es den noch procur(eur) van zijne(n) wegen den voirs(creven)/
geleydden altijt (com)p(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt versucken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken heeft/
bij rescripte jans taelma(n)s meyers van ned(er)lynthe(r)/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydi(n)ge gesciet te zijne/
/ gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houden soude inde macht van zijne(n) beleyde scep(enen)/
br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus