SAL7387, Akte: V°71.2-R°72.1 (130 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°71.2-R°72.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want will(el)mus cloest(er)mans als geleydt nae/
des(er) stadt voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve lambrechs van hoebroeck/
zoe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) vand(er)/
stadt alle deselve goede bijd(en) meye(r) van wange/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selve(n) lambrechte/
/ dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) behoirlijc doen/
bescheyden oft hij hem tegen de selve leveri(n)ge/
en(de) dachbesceydinge hadde willen oppone(re)n/
Aldair hij op heden als ten verstreken(en) daige/
niet gecomp(ar)eert en es noch nyema(n)t van/
zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en) altijt co(m)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe verre dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen/
bij rapporte gielijs eveloege des(er) stadt gesworen(en)/
bode de voirs(creven) leveringe ende dach bescheydinge behoirl(ijc)/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen den selven geleydden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieven ende/
leveri(n)g(en) zoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno augusti xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus