SAL7387, Akte: V°72.2-R°73.1 (132 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°72.2-R°73.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Want h(er)jan marotten p(ri)este(r) deken(en) van geldenaken/
als geleydt nae des(er) stadt recht voir sijn wettich/
gebreck van tweehondert en(de) vijftich mudden corens/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) over twintich/
jae(re)n gepasseert tot allen den goed(en) beyde have/
ende erve henr(ix) de heymo(n)niez zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de)/
hue(re)n kynde(re)n zoe wair die gelegen zijn hem/
met br(ieven) van deser stadt gescreven aenden baillu/
van geldenaken oft zijne(n) stadthoude(r) alle deselve/
goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n ende den selve(n)/
henr(icke) ende(n) ande(r) dach van rechte alh(ier) te co(m)p(ar)e(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden oft hij hem tegen deselve leveri(n)ge/
hadde willen oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als/
ten verstreken(en) dage niet geco(m)p(ar)eert en es noch/
niema(n)t van zijne(n) wegen den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte peet(er)s de pont/
baillu van geldenaken behoirlijc gebleken heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge gesciet
//
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydd(en) niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende d(er) scepen(en)/
datmen den selven geleydden houden soude inde macht/
van zijnen beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen es in/
scampno aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus