SAL7387, Akte: V°73.2-R°74.1 (135 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°73.2-R°74.1  
Act
Datum: 1493-08-27

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Want gerardt deave als man ende momboir/
van marie(n) le begge zijnd(er) werdynne(n) geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den/
/ goeden beyde have ende erve lambeert clabo sone/
rey(n)wairs clabo zoe wair die gelegen zijn en(de)/
besund(er)[t] tot alsulk(er) twee en(de) een half mudden t(er)wen/
en(de) ii(½) mudden corens mate(n) van thien(en) te weten(e)/
vi halste(re)n voir elc der voirs(creven) mudd(en) vallen(de)/
jairl(ijx) s(in)[te] andries(mis)s[e] ap(oste)ls die de selve lambeert/
clabo hadde en(de) heffen(de) was aen en(de) op zeke(r) goed(en)/
en(de) pand(en) arndts moreels gelegen onder den meyers/
van h(er)baix pietrain en(de) quaetrebbe ende henr(ic) van/
gheest als p(ro)cur(eur) der selv(er) gehuyssche(n) hem met eene(n)/
open(en) brieve van des(er) stadt gesche aen alle officie(re)n/
den selve(n) erfpacht en(de) de ond(er)pand(en) d(aer) op dat bevesticht/
es en(de) de welke toe te boehoe(re)n plagen amela de/
herbaix met oic alsulken vruchten als op de/
selve ond(er)pand(en) wesen mochten bijd(en) voirs(creven)/
meyers van herbaix pietrain en(de) quaderebbe behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) arnd(e) moreel/
dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden/
oft hij hem d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(aer) hij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
gecomp(ar)eert en es noch procur(eur) van zijne(n) wegen/
den voirs(creven) geleydden altijt comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) soe verre de scepen(en) van/
loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte/
der voirs(creven) meye(re)n behoirlijc gebleken heeft de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besceydinge geschiet te/
zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse Wair/
de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en)/
datmen den selve(n) geleydden houden soude inde/
macht van zijnen beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno/
aug(usti) xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus