SAL7387, Akte: V°80.3-R°81.1 (140 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°80.3-R°81.1  
Act
Datum: 1493-09-02

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Item reyne(r) van wange sone wijlen jans en(de)/
heylwijch moens wed(uwe) jans wijlen de cock beyde/
woenen(de) te ned(er)lynthe(r) in p(rese)ntia hebben genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben van baudewijne/
jorijs als p(ro)cur(eur) en(de) rintm(eeste)r der cap(it)len vander/
nyeuwer fundatien ind(er) kercken van s(in)[te] peet(er)s te/
loeven(en) de thiende d(er) selv(er) cap(it)len geleg(en) inde/
voirs(creven) prochie van ned(er)lynthe(r) met hue(re)n toebehoirte(n)/
/ gelijc zij die hier voirmaels gehouden hebben Te/
houden ende te hebben van s(in)[te] jansmesse lestleden/
tot s(in)[t] jans(mes)s[e] naistcomen(de) excluys om ende voe(r) hond(er)t/
peet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck te bet(alen) tderdendeel d(aer)aff/
te kersmesse naistc(omende) dand(er) derdendeel te sinxen(en) d(aer)nae/
en(de) dleste derdendeel te bamisse d(aer)nae t(er) stont volgen(de)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende oft inde betalinge van e(n)nigen/
der selv(er) t(er)mijne(n) gebreck valt dat dan de geheele/
so(m)me gevallen sal zijn ende dat de voirs(creven) reyne(r)/
en(de) heylwijch in dien gevalle den voirs(creven) rentm(eeste)r/
ande(r) vestich(eit) ende borchtocht tzijnd(er) maniss(en) d(aer)aff/
sculdich zullen zijn te doen ende oft zij scade van/
e(n)nigen gemeyne(n) orlogen oft tempeesten hadd(en) d(aer)aff/
salmen hen restoir en(de) cortsel doen gelijc bove(n) en(de)/
bened(en) cor(am) cav(er)chon zande septembr(is) secunda
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus