SAL7387, Akte: V°9.2-R°10.1 (12 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°9.2-R°10.1  
Act
Datum: 1493-07-01

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Item gheert vander beken sone wijlen gheerts woenen(de) te/
hakendevel ende m(er)ten alkeys sone wijlen jans woenen(de)/
te wulme(r)shem in p(rese)ntia hebben genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben van baudewijne jorijs als p(ro)cur(eur) en(de) rintmeester/
vand(er) cap(it)le(n) der nyeuwer fundatien van sinte peet(er)s te loeven(en)/
de thiende met oic xv boende(re)n lants oft d(aer)omtr(ent) alse/
deselve he(re)n ligghen(de) hebben inde prochie van hakendevel/
ende wulm(er)shem Te houden te hebben en(de) te gebruycken de/
voirs(creven) thiende van s(in)t jansmesse lestleden ende de lande/
van halfm(er)te lestleden eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck/
due(re)nde elcx jairs d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) de voirs(creven) thiende/
en(de) lande ts(amen) Te weten(e) dyerste jair viertich sacken corens/
tweetste jair om en(de) voe(r) tsestich tderde jair om ende/
voe(r) tseventich iiii[de] ende v[te] jair elcx jaers om en(de) voe(r)/
lxxv ende dleste jair om hondert [al] gelijcke sacken cor(ens)/
pag(abilis) cu(m) va(n)no al mate(n) van thienen ende alsulcx corens/
als vand(er) selv(er) thienden jairlijcx comen alle jae(re) s(in)[te] andr(iesmiss)[e]/
apostels te betalen(e) en(de) te thienen te leve(re)n dairt den selven/
he(re)n oft rintmeest(er) believen sal quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] ende in mi(n)der/
nissen vand(er) bet(alingen) der voirs(creven) so(m)men ende van des voirs(creven)/
es sullen deselve thiendeners gehoude(n) wesen alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te betalen(e) den p(ro)chiaen van/
hakendevel ten tijde zijnde twintich gelijcke sacke corens/
It(em) sulle(n) deselve thiendeners schuldich sijn de voirs(creven)/
lande den t(er)mijn due(re)nde wel ende loffelijc te wynne(n)/
te werven ende te mesten gelijc regenoeten boven ende/
beneden ende die laten te hue(re)n afscheyden in drie behoirl(ijcke)/
arnde stortte ende brake eens o(m)me gedaen ende den/
derden art besaeyt met wynt(er) coren(en) met vorweerden
//
want alsnu vanden voirs(creven) lande met wynt(er)coren niet/
voird(er) besaeyt en es oft e(m)mers gescat dan een boend(er)/
dat des deselve thiendeners totten selve(n) wynt(er)aerde/
meer besaeyen sullen dan tvoirs(creven) boend(er) dat hen dat/
int geheele toebehoeren sal sonder den selven he(re)n/
e(n)nich recht oft deel d(aer)inne te hebben oft de he(re)n sulle(n)/
dat selve moegen aenverden ten prijse van goeden/
ma(n)nen Item es voirt vorweerde dat de voirs(creven) thiendeners/
cortsel gedaen sal werdden van hagelslage tempeesten/
en(de) lied(en) van orlogen gelijck men ande(re)n boven ende/
beneden doen sal Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) inde/
su(n)t fideiuss(ores) henricus et renerus vand(er) beken fr(atr)es/
f(ilii) gerardi quond(am) vand(er) beken ac fr(atr)es dicti gerardi/
coloni et duo p(ri)mi cor(am) abs(oloens) cav(er)chon julii prima
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-18 door kristiaan magnus