SAL7387, Akte: V°93.3-R°94.1 (153 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°93.3-R°94.1  
Act
Datum: 1493-09-06

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Item rombout de vijle heeft geloeft arnoldo van/
kets den ouden te lossen en(de) af te quijte(n) met vollen/
/ rinten tusschen dit ende bamesse naistcomen(de) alsulke/
drie rinsgulden(en) erff(elijck) vallen(de) jairlijcx te kersmesse/
als hij met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vand(er) daet/
xiiii[c] lxxxvi augusti xxii van wegen marie(n) baers/
zijnd(er) huysvr(ouwe) heffende es op een huys metten toe/
behoirte(n) gelegen opde oude cleercoop(er)s m(er)ct wijle(n)/
denijs boeg(ar)t d(aer)nae jans meraige en(de) nu h(er)ma(n)ne/
van raveschote toebehoiren(de) tussche(n) de goede vrancx/
wijlen meys d(aer)nae pet(er)s vos t(er) eenre en(de) de goede/
wijlen jans van bossuyt d(aer)nae arnts dillen t(er) ande(r)/
zijden ende h(ier) voe(r) hebben v(er)antwert en(de) tselve ge/
loeft te voldoene met den voirs(creven) romboute h(er)man/
van raveschote voir deen hellicht vand(en) voirs(creven)/
rinten ende giel(is) van cav(er)chon de jonge sone/
giel(is) voir dander hellicht welken giel(is) van cav(er)chon/
als borge des voirs(creven) rombouts voir deen hellicht/
der rinten voirs(creven) gelijc voirs(creven) es deselve rombout/
geloeft heeft costeloes ende scadeloes te houden/
en(de) tontheffen Ende de voirs(creven) h(er)man van ra/
veschote heeft geloeft den voirs(creven) romboute/
en(de) sijn goede en(de) nacomeli(n)gen costeloes ende/
scadeloes tontheffen(e) vand(er) ander hellicht vand(er)/
selv(er) rinten ende des heeft de selve h(er)man ende/
met hem otte van vlasselair sijn huysvr(ouwe) alh(ier)/
onder de wet gesedt tot behoeft desselfs rombouts/
twee scepen(en) br(ieven) van rotselair spreken(de) den eene(n)/
d(aer)af van eenen stucke lants gelegen opt rotselair/
velt d(aer)inne gegoedt was arnt van vlasselair/
vand(er) daet xiiii[c] twee en(de) vijftich [opd(en)] xii[ten] dach in/
septembri ende den ande(re)n spreken(de) van drie/
vie(re)ndeele(n) lants en(de) drie roeden luttel myn oft/
gelege(n) opt rotselair velt d(aer)inne gegoedt was/
de voirs(ceven) arnt van vlasselair vand(er) daet xiiii[c]/
liii xii daige in februario om zij(n) gebrec oft d(aer)inne/
gebreck viele va(n) zij(n)d(er) hellicht d(aer)aen te moege(n) v(er)hale(n) cor(am) vynck/
zande septembr(is) sexta
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus