SAL7387, Act: V°94.2-R°95.1 (157 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°94.2-R°95.1  
Act
Date: 1493-09-07

Transcription

2020-06-09 by kristiaan magnus
Allen den genen dat jan de poirte(re) in p(rese)ntia/
heeft geapprobeert geco(n)firm(er)t en(de) geratificeert/
en(de) mits des(er) approbeert (con)f(ir)meert en(de) ratificeert al/
tgene des hij meest(er) willem stradio claes van/
heyst en(de) meest(er) dierick van dam(er)hezen oft e(n)nich/
/ van hen tot desen daige toe in desselfs jans port(er)s/
name en(de) van sijne(n) wegen geproponeert en(de) ged(aen)/
es ind(en) brab(antschen) raide tegen m(ar)griete yngerams/
huysvr(ouwe) desselfs jans in e(n)niger manie(re)n ende/
heeft deselve jan de poirte(re) voirts geconstit(ueert)/
gesedt volc(omen) macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt gegeve(n)/
den selve(n) meeste(re)n willem(me) stradio advocaet claese/
van heyst p(ro)cur(eur) inden raide van brabant ende/
meeste(re)n diericke van dam(er)hezen aut alle sijn/
saken (et)c(etera) te verwae(re)n in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate/
substituen(di) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am)/
vynck zande septembr(is) vii[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus