SAL7388, Act: R°19.2-V°19.1 (30 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°19.2-V°19.1  
Act
Date: 1494-07-05

Transcription

2021-02-08 by Roger Morias
Nae dien henr(ick) vander borch des(er) stadt rijden(de) bode/
met die behoirlijcken rastame(n)ten heeft gevolght/
seke(r) zijn scult die hij uutstaen(de) hadde op en(de) tegen/
meeste(re)n ph(ilips)e wijle(n) vanden neele voe(r) zesse peeters/
eens sond(er) cost ende co(m)me(r) ende dat op seke(r) pe(n)ni(n)gen/
die gheert van thiene(n) den selve(n) wijle(n) meeste(re)n ph(ilips)e/
sculdich ende tachter mocht wesen hem gedragen(de) de/
selve henr(ic) totten diene(r) te weten(e) janne berain die/
de voirs(creven) rasteme(n)ten gedaen heeft versueken(de) alsoe/
trecht in dien D(aer) op de meye(r) de scepen(en) gemae(n)t/
hebben(de) hebben de selve scepen(en) voir een vo(n)nisse/
dat zij beg(er)den den selve(n) dienae(r) taenhoe(re)n de/
welke acht(er)volgen(e) den selve(n) vo(n)nisse gecleert heeft/
de voirs(creven) rastame(n)ten alsoe gedaen te hebben ende de/
conde in dien gedaen den voirs(creven) g(er)de Nad(en) welcke(n)/
de selve henr(ic) als voer trecht voirt v(er)socht heeft/
hoe hij tot zijnd(er) voirs(creven) scult soude moegen geraken/
D(aer) op de scepen(en) bijd(en) meye(r) gemae(n)t zijnde gewesen/
hebbe(n) met vo(n)nisse dat de voirs(creven) henr(ic) zijn wettige/
scult bij eede v(er)cleer(re)n soude ende d(aer)entuden recht/
dwelc de voirs(creven) henr(ic) alsoe gedaen heeft ende/
genome(n) op zijne(n) eedt die gedragen(de) zesse pet(er)s/
sonder cost ende co(m)me(r) versueken(de) alsoe voirt/
de scepen(en) bijd(en) meye(r) gemae(n)t te hebben(e) hoe hij/
tot zijnd(er) geverificeerd(e) schult voirs(creven) geraken soude/
met coste en(de) co(m)me(r) te voirde(r) want nyemant/
en comp(ar)eerde om de selve materie te verantw(er)den(e)/
ten daege als op heden d(aer)toe dienen(de) Es gewesen/
bijde(n) scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat de voirs(creven) henr(ic)
//
henrick zijn gecleerde scult voirs(creven) met coste en(de) co(m)me(r)/
van rechte verhalen sal aende gerasteerde pe(n)ni(n)ge/
voirs(creven) overt d(aer) yet dat hij dat wed(er)ke(re)n sal ende/
gebrect d(aer) yet dat hij voirtvae(re)n mach met rechte/
In scampno cor(am) o(mn)ibus dempt(is) duffle scoenvorst/
julii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt