SAL7388, Act: R°20.2-V°20.1 (33 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°20.2-V°20.1  
Act
Date: 1494-07-05

Transcription

2021-02-17 by Roger Morias
Allen den ghene(n) dat jan ende adriaen rogge gebruede(re)n/
in pr(esen)cia hebben elc den ande(re)n gemechticht voirtmeer/
hebbe(n) goirt h(er)meys ende everardt van wynge beyde als/
momboers van goede ende yden rogge brueder ende
//
sust(er) der voirs(creven) gebrued(er)s geconstit(ueert) ende gemechticht/
de selve twee gebrued(er)s ende oick de selve twee/
gebrued(er)s ende mo(m)boirs tsame(n) ende elc besund(er)t/
willem(me) van leefdale joh(ann)ese de vos joh(ann)ese van/
nuwenborch gielijse de mu(n)te(re) den jongen jacoppe/
wittema(n) ende robb(er)de loenijs aut alle hue(r) sake(n)/
en(de) elcx huer(er) saken questien ende gescille(n) die zij/
alsnu tsamen oft besundert uutstaen(de) hebben oft/
naemaels hebben sullen moegen te verwae(re)n (et)c(etera)/
in melori forma promitten(tes) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) duffle baets julii qui(n)ta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt